Hoạt Động Gần Đây

Hãy Yêu Tổ Quốc bằng cách Phải Thật Bình Tĩnh

0

Poster Phai that binh tinh2-01

Nhiều ca sỹ, hot teen và các tình nguyện viên đã cùng xuống đường kêu gọi giới trẻ hãy yêu tổ quốc bằng cách phải thật bình tĩnh.

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Quỳnh Anh Shyn và Bê Trần cũng hưởng ứng chương trình đạp xe của Hội Từ thiện thật

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Vũ Hạnh Nguyên

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Chủ tịch Hội Từ thiện thật ( Én Đồng Thành Trung )

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Các thành viên của Từ thiện thật xuống đường kêu gọi Hãy yêu tổ quốc bằng cách phải thật bình tĩnh

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Tình nguyện viên đạp xe vì tình yêu tổ quốc

Góp nhặt yêu thương từ những túi gạo nhỏ xinh trong chương trình ” Gạo Thật “

Previous article

Chương trình ” Tàn Thật Nhưng Không Phế “

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *